خدمات

آلفا پنجره ایرانیان از آغاز راه با شما همراه و همقدم است. کارشناسان مجرب این شرکت همواره آماده ارائه مشاوره تلفنی و حضوری جهت انتخاب ماشین آلات متناسب با نیاز و توان مالی مشتریان می باشند.

ما معتقدیم فروش محصول پایان کار نیست بلکه آغاز یک تعهد است. با این دیدگاه، شرکت خود را متعهد می داند که خدمات مختلفی را  توسط کارشناسان خود به مشتریان ارائه نماید:

  • نصب و راه اندازی ماشین آلات
  •  آموزش نحوه کار با ماشین آلات
  •  طراحی چیدمان و ارایه نقشه برق و باد برای کارگاه تولیدی
  • مشاوره جهت استخراج نقشه و لیست سایر نیازمندیهای تولید (میزهای کار و مونتاژ و همچنین سایر ابزار مورد نیاز)