ماشین آلات برش پروفیل

ماشین آلات برش زهوار

ماشین آلات فرز

ماشین آلات آبراه

ماشین آلات فرز پروفیل میانی

ماشین آلات جوش

دستگاه جوش تک سر (تک گوشه)

دستگاه جوش تک سر (تک گوشه)

BA 2030

برای جوش پروفیل PVC
دستگاه جوش دو سر (دو گوشه)

دستگاه جوش دو سر (دو گوشه)

MA 2010

برای جوش پروفیل PVC
دستگاه جوش بدون زائده چهار سر

دستگاه جوش بدون زائده چهار سر

MD 3020

برای جوش پروفیل PVC
دستگاه جوش تک سر رومیزی

دستگاه جوش تک سر رومیزی

MH 1010

برای جوش پروفیل PVC
دستگاه جوش چهار سر (چهار گوشه)

دستگاه جوش چهار سر (چهار گوشه)

MK 2010

برای جوش پروفیل PVC

ماشین آلات تمیزکن گوشه

دستگاه تمیزکن گوشه

دستگاه تمیزکن گوشه

CA 3020

تمیز کردن گوشه جوش خورده در یا پنجره PVC
دستگاه تمیزکن CNC با دو محور

دستگاه تمیزکن CNC با دو محور

CD 3050

برای تمیزکردن گوشه جوش خورده کلاف PVC با سرعت و کیفیت بالا
دستگاه تمیزکن CNC با چهار گوشه هم زمان

دستگاه تمیزکن CNC با چهار گوشه هم زمان

CD 4200

برای تمیز کردن گوشه جوش خورده کلاف PVC با دقت و سرعت بسیار بالا
دستگاه تمیزکن و تی زن

دستگاه تمیزکن و تی زن

CH 3040

برای تمیز کردن بخش بیرونی گوشه و فرز پروفیل مولیون

ابزار و دستگاههای مونتاژ