لیست مشتریان

کارگاه ها و شرکت های متعددی تا کنون از ماشین آلات کابان جهت تجهیز کارگاه خود استفاده کرده اند. در صورت تمایل مشتریان، امکان بازدید از این کارگاهها و مشاهده عملکرد آنها وجود دارد.


در فهرست ذیل، لیست برخی از مشتریان ماشین آلات کابان را مشاهده می کنید:


دفتر ساختمانی پرکاه                قم

 آقای شفقی                             شاهرود

 آقای شرفیان                           بهبهان

آقای وطنیان                            بجنورد

آقای محمدزاده                        کرج

آقای هارون آبادی                    اسلام آباد غرب

 آقای اکبری                             تهران

انرژی سامان پردیس                 مشهد

آقای همتی                              کرج

درب و پنجره سازی زینل پور   گراش-فارس

آقای حقیقت شناس                 قلعه حسن خان

کارگاه آقای شهریاری               زاهدان

مصنوعات فلزی انصاری            شهرک  گلگون

آقای عسگری                           کرج

شرکت پلی فرم                        تهران

آقای پیکان                               ماهشهر

آقای علی نژاد                           اهواز