ماشین آلات CNC و سنتر برای آلومینیوم

دستگاه CNC پردازش پروفیل آلومینیوم - 6 کلمپ

دستگاه CNC پردازش پروفیل آلومینیوم - 6 کلمپ

ZC 3010

برای ماشین کاری انواع پروفیل های آلومینیوم در اندازه های متنوع
دستگاه CNC پردازش پروفیل آلومینیوم - 12 کلمپ

دستگاه CNC پردازش پروفیل آلومینیوم - 12 کلمپ

ZC 3020

برای ماشین کاری انواع پروفیل های آلومینیوم در اندازه های متنوع

ماشین آلات برش پروفیل آلومینیوم

ماشین آلات کپی فرز آلومینیوم

ماشین آلات فرز پروفیل میانی

پرس گوشه آلومینیوم

دستگاه پرس گوشه آلومینیوم

دستگاه پرس گوشه آلومینیوم

ZA 2010

(۱)
برای پرس گوشه در و پنجره آلومینیوم

ماشین آلات پانچ آلومینیوم

پانچ هیدرو پنوماتیکی برای سوراخ کاری آلومینیوم

پانچ هیدرو پنوماتیکی برای سوراخ کاری آلومینیوم

ZB 1010

برای در آوردن هرنوع سوراخ و یا حفره بر روی آلومینیوم
پانچ هیدرو پنوماتیکی رومیزی برای سوراخ کاری آلومینیوم

پانچ هیدرو پنوماتیکی رومیزی برای سوراخ کاری آلومینیوم

ZB 1012

برای در آوردن هرنوع سوراخ و یا حفره بر روی آلومینیوم

دستگاهها و ابزار مونتاژ